Strona startowa  >  O firmie  
 


O Firmie
Pełna oferta
Realizacje
Referencje
Certyfikaty
Toalety świata
Regulamin
Kontakt
Ochrona danych
Polityka prywatnosci
 

O firmie
Grupa TOALETY.PL (dawniej SZALET SERWIS Sp. z o.o., TOALETY.PL j.d.g, oraz TOALETY.PL Sp. z o.o.) powstała
w 1995 roku i zasięgiem swoich usług obejmuje obszar całego województwa małopolskiego i śląskiego. Od początku firma
zarządzana jest przez Grzegorza Błaut - Prezesa Zarządu. Całość kapitału zakładowego firmy jest kapitałem polskim, bez
udziałów zagranicznych i udziałów podmiotów obcych. TOALETY.PL posiada własny obiekt oddany do użytku w 2010 roku
zaprojektowany i wykonany specjalnie z przeznaczeniem dla wykonywanych przez firmę usług. Obiekt wyposażony jest w
profesjonalną myjnię do czyszczenia i dezynfekcji toalet i pojazdów serwisowych, pomieszczenia biurowe, warsztatowe i
magazynowe oraz ogromną bazę transportowo-sprzętową. Z myślą o ochronie środowiska naturalnego w obiekcie zastosowano
wiele nowatorskich rozwiązań technicznych m.in recyrkulację wód opadowych i gromadzenie jej do ponownego wykorzystania
oraz system podwójnych filtrów, odstojników i separatorów do jej oczyszczania. Firma zatrudnia doświadczonych logistyków
których zadaniem jest planowanie realizacji usług. Firma stworzyła i wykorzystuje własny komputerowy „System Obsługi Toalet”
który zarządza harmonogramem usług i utrzymuje stałą łączność z oddziałami. Z korzyścią dla swoich klientów firma realizuje
programy lojalnościowe zapewniające specjalne preferencje i upusty cenowe. TOALETY.PL intensywnie angażuje się w
przedsięwzięcia lokalne i akcje charytatywne których celem jest pomoc najuboższym, aktywne uczestnictwo w życiu społeczności
lokalnej oraz rozwój regionu. Celem prowadzonej działalności firmy jest zapewnienie maksymalnego komfortu i godnych warunków
sanitarnych wszędzie tam, gdzie infrastruktura otoczenia nie jest dostatecznie rozwinięta. Realizujemy to poprzez udostępnianie
i pełną obsługę ekologicznych przenośnych kabin WC. Stosowanie naszych toalet spełnia wymagania inspekcji sanitarnych,
inspekcji pracy oraz wydziałów ochrony środowiska w zakresie warunków pracy i usuwania zanieczyszczeń. Nasze toalety nie
wymagają podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, a wszelkie czynności związane z ich instalacją wykonujemy bezpłatnie we
własnym zakresie.

Zaufanie do firmy
Od 20 lat codziennie staramy się udowodnić że warto nam zaufać. Siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku jesteśmy gotowi do
realizacji powierzonych nam zadań. Tysiące zadowolonych klientów potwierdzają profesjonalizm naszych pracowników, którzy
dokładają wszelkich starań aby zaplanować i zrealizować powierzone nam usługi. Setki otrzymanych referencji i rekomendacji
dowodzą naszej staranności, terminowości oraz profesjonalnego i poważnego podejścia do każdego powierzonego nam zlecenia.

Gwarancja zadowolenia
Dostawy realizujemy w większości przypadków "z dnia na dzień". Każda nasza toaleta jest przygotowywana dla klientów
w specjalnie wyposażonej myjni w budynku naszej firmy. Dzięki nowoczesnej technologii nasze toalety są utrzymywane w
idealnej czystości. Toalety będące u klientów są czyszczone regularnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Kontrola jakości
gwarantuje Państwu czystość i usługi na najwyższym poziomie. Stosujemy jasne warunki cenowe polegające na jednej stawce
zawierającej wszystkie składniki usługi. Nie doliczamy żadnych dodatkowych opłat ukrytych, np. za transport, rozładunek, itp.

Ekologia, Zezwolenia, Certyfikaty
Stosowane przez nas środki myjące i dezynfekujące są ekologicznie czyste i ulegają biodegradacji. Nie zawierają szkodliwych
substancji chemicznych i są neutralne dla środowiska naturalnego. Posiadają aktualne certyfikaty i atesty PZH. Korzystanie z
naszych usług gwarantuje spełnianie wszystkich ustawowych wymogów w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości płynnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadamy zezwolenia na
wywóz nieczystości ciekłych. Posiadamy również zezwolenia i umowy z oczyszczalniami ścieków które utylizują nieczystości.

Dyplomy i Nagrody
Nasza firma wielokrotnie była honorowana przez Polską Akademię Jakości certyfikatem "Najlepsza Jakość Usług”. W latach
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 otrzymaliśmy prawo posługiwania się "Znakiem Najlepszej Jakości" i uzyskaliśmy Dyplomy
Rekomendacyjne. Dowodzi to wyjątkowo dobrej organizacji i ogromnego zaangażowania naszych pracowników w osiągnięcie
wspólnego celu jakim jest zadowolenie i uznanie klientów. Uzyskaliśmy również certyfikaty „Nowoczesna Firma”, „ECO Certyfikat
- w trosce o środowisko” oraz „Solidna Firma”. Otrzymane nagrody dowodzą najwyższej jakości wykonywanych usług
i dają Państwu gwarancję współpracy z doświadczoną firmą oraz pewność spełnienia wszystkich wymogów ustawowych.

Zasady etyki zawodowej
Jesteśmy członkiem "Jurajskiej Izby Gospodarczej". Izba kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej,
a w szczególności opracowuje i doskonali normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

Programy regionalne
Bierzemy czynny udział w programach służących rozwojowi firmy i regionu, wzrostowi konkurencyjności i ochronie środowiska.
Wzięliśmy udział w programie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego "Phare 2003". Nasz program został pozytywnie
oceniony i nagrodzony wsparciem na podwyższenie jakości i ochronę środowiska. Wzięliśmy również udział w programie
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Wysokie wymagania dotyczące składanych wniosków pod kątem organizacji i zarządzania firmą, wpłynęły na wprowadzenie
jasnych procedur i przejrzystych zasad obowiązujących we wszystkich działach naszej firmy. Przygotowujemy się do
wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością i uzyskania certyfikatu ISO 9001.