O Firmie

Grupa TOALETY.PL (dawniej SZALET SERWIS Sp. z o.o., TOALETY.PL j.d.g, oraz TOALETY.PL Sp. z o.o.) powstała w 1995 roku i zasięgiem swoich usług obejmuje obszar całego województwa małopolskiego i śląskiego. Od początku firma zarządzana jest przez Grzegorza Błaut - Prezesa Zarządu.

Całość kapitału zakładowego firmy jest kapitałem polskim, bez udziałów zagranicznych i udziałów podmiotów obcych. TOALETY.PL posiada własny obiekt oddany do użytku w 2010 roku zaprojektowany i wykonany specjalnie z przeznaczeniem dla wykonywanych przez firmę usług. Obiekt wyposażony jest w profesjonalną myjnię do czyszczenia i dezynfekcji toalet i pojazdów serwisowych, pomieszczenia biurowe, warsztatowe i magazynowe oraz ogromną bazę transportowo-sprzętową. Z myślą o ochronie środowiska naturalnego w obiekcie zastosowano wiele nowatorskich rozwiązań technicznych m.in recyrkulację wód opadowych i gromadzenie jej do ponownego wykorzystania oraz system podwójnych filtrów, odstojników i separatorów do jej oczyszczania.

Firma zatrudnia doświadczonych logistyków których zadaniem jest planowanie realizacji usług. Firma stworzyła i wykorzystuje własny komputerowy „System Obsługi Toalet” który zarządza harmonogramem usług i utrzymuje stałą łączność z oddziałami. Z korzyścią dla swoich klientów firma realizuje programy lojalnościowe zapewniające specjalne preferencje i upusty cenowe.

TOALETY.PL intensywnie angażuje się w przedsięwzięcia lokalne i akcje charytatywne których celem jest pomoc najuboższym, aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej oraz rozwój regionu. Celem prowadzonej działalności firmy jest zapewnienie maksymalnego komfortu i godnych warunków sanitarnych wszędzie tam, gdzie infrastruktura otoczenia nie jest dostatecznie rozwinięta. Realizujemy to poprzez udostępnianie i pełną obsługę ekologicznych przenośnych kabin WC. Stosowanie naszych toalet spełnia wymagania inspekcji sanitarnych, inspekcji pracy oraz wydziałów ochrony środowiska w zakresie warunków pracy i usuwania zanieczyszczeń. Nasze toalety nie wymagają podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, a wszelkie czynności związane z ich instalacją wykonujemy bezpłatnie we własnym zakresie.Zaufanie do firmy

Od 20 lat codziennie staramy się udowodnić że warto nam zaufać. Siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku jesteśmy gotowi do realizacji powierzonych nam zadań. Tysiące zadowolonych klientów potwierdzają profesjonalizm naszych pracowników, którzy dokładają wszelkich starań aby zaplanować i zrealizować powierzone nam usługi. Setki otrzymanych referencji i rekomendacji dowodzą naszej staranności, terminowości oraz profesjonalnego i poważnego podejścia do każdego powierzonego nam zlecenia.


Gwarancja zadowolenia

Dostawy realizujemy w większości przypadków "z dnia na dzień". Każda nasza toaleta jest przygotowywana dla klientów w specjalnie wyposażonej myjni w budynku naszej firmy. Dzięki nowoczesnej technologii nasze toalety są utrzymywane w idealnej czystości. Toalety będące u klientów są czyszczone regularnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Kontrola jakości gwarantuje Państwu czystość i usługi na najwyższym poziomie. Stosujemy jasne warunki cenowe polegające na jednej stawce zawierającej wszystkie składniki usługi. Nie doliczamy żadnych dodatkowych opłat ukrytych, np. za transport, rozładunek, itp.

Ekologia, Zezwolenia, Certyfikaty

Stosowane przez nas środki myjące i dezynfekujące są ekologicznie czyste i ulegają biodegradacji. Nie zawierają szkodliwych substancji chemicznych i są neutralne dla środowiska naturalnego. Posiadają aktualne certyfikaty i atesty PZH. Korzystanie z naszych usług gwarantuje spełnianie wszystkich ustawowych wymogów w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości płynnych. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadamy zezwolenia na wywóz nieczystości ciekłych. Posiadamy również zezwolenia i umowy z oczyszczalniami ścieków które utylizują nieczystości.


Dyplomy i Nagrody

Nasza firma wielokrotnie była honorowana przez Polską Akademię Jakości certyfikatem "Najlepsza Jakość Usług”. W latach 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 otrzymaliśmy prawo posługiwania się "Znakiem Najlepszej Jakości" i uzyskaliśmy Dyplomy Rekomendacyjne. Dowodzi to wyjątkowo dobrej organizacji i ogromnego zaangażowania naszych pracowników w osiągnięcie wspólnego celu jakim jest zadowolenie i uznanie klientów. Uzyskaliśmy również certyfikaty „Nowoczesna Firma”, „ECO Certyfikat - w trosce o środowisko” oraz „Solidna Firma”. Otrzymane nagrody dowodzą najwyższej jakości wykonywanych usług i dają Państwu gwarancję współpracy z doświadczoną firmą oraz pewność spełnienia wszystkich wymogów ustawowych.


Zasady etyki zawodowej

Jesteśmy członkiem "Jurajskiej Izby Gospodarczej". Izba kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej, a w szczególności opracowuje i doskonali normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

Programy regionalne

Bierzemy czynny udział w programach służących rozwojowi firmy i regionu, wzrostowi konkurencyjności i ochronie środowiska. Wzięliśmy udział w programie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego "Phare 2003". Nasz program został pozytywnie oceniony i nagrodzony wsparciem na podwyższenie jakości i ochronę środowiska. Wzięliśmy również udział w programie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wysokie wymagania dotyczące składanych wniosków pod kątem organizacji i zarządzania firmą, wpłynęły na wprowadzenie jasnych procedur i przejrzystych zasad obowiązujących we wszystkich działach naszej firmy. Przygotowujemy się do wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością i uzyskania certyfikatu ISO 9001.


Dane rejestrowe

TOALETY.PL Sp. z o.o. Pl. Gen. J. Hallera 5 lok. 14a, 03-464 Warszawa
NIP: 1132884120, Regon:360664563
Kontakt: biuro@toalety.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000539204.
Wysokość kapitału zakładowego 5000 zł.