Zamówienie

Proszę wybrać, czy zamówienie będzie na firmę, czy na osobę fizyczną.
 

Oblicz zapotrzebowanie na toalety


Proszę podać liczbę osób, czas trwania eventu oraz dostepność napojów, jedzenia i alkoholu.

Uwaga!
  • Dane zgodne z normą Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego – European Committee for Standardization CEN, European Standard Ref. No. EN 16194:2012:E, norma Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Nr. PN-EN 16194:2012 IDT dot. wymagań dla przenośnych kabin toaletowych.
  • Podczas małych uroczystości okolicznościowych o liczbie do 250 uczestników i czasie trwania do 6 godzin, na jedną toaletę powinno przypadać maksymalnie 100 osób, a powyżej 6 godzin maksymalnie 50 osób.
  • Podczas wielodniowych uroczystości, w trakcie których toalety używane są dłużej niż 10 godzin dziennie konieczny jest codzienny dodatkowy serwis sanitarny toalet oraz ciągły nadzór wykonywany przez serwisanta i pojazdy serwisowe.
  • Dla osób niepełnosprawnych należy zapewnić przynajmniej jedną kabinę toaletową dostępną z wózka inwalidzkiego.
  • Miejsce ustawienia toalet powinno mieć zapewniony bezproblemowy dojazd i dostęp z drogi utwardzonej dla pojazdów serwisowych.
  • Dla imprez odbywających się po zmroku zaleca się ustawienie toalet pod latarniami ulicznymi, ze względu na dostęp światła i komfort korzystania.


Proszę podać liczbę pracowników oraz częstotliwość serwisów.

Niezależnie od wybranej częstotliwości serwisów, zawsze można zamówić dodatkowy serwis toalet jednorazowy lub regularny. W przypadku małej ilości miejsca na postawienie toalet, zaleca się zamówienie mniejszej ilości kabin z większą częstotliwością serwisów.


Toaleta standardowa

Toaleta z pisuarem

Toaleta z umywalką

Toaleta dla niepełnosprawnych

Komplet kłódek i kluczy do każdej z kabin
Uchwyt dla dźwigu
Osoba do ciągłego dozoru czystości
WAVE 2 stanowiskowa ze zbiornikiem

TWIN 2 stanowiskowa ze zbiornikiem

BREEZE 2 stanowiskowa ze zbiornikiem

WANNA 6 stanowiskowa bez zbiornika


Osoba do ciągłego dozoru czystości
Przyczepa prysznicowa, 10 stanowisk, 2 umywalki

Przyczepa sanitarna, 4 toalety, 3 pisuary, 4 umywalki

Przyczepa do przewozu toalet, 8 kabin, 14 kabin WC

Transport

Przyłącz mediów i uruchomienie instalacji

Osoba do ciągłego dozoru czystości
Barierki odgradzające niskie

Ogrodzenia budowlane pełne ciężkie

Ogrodzenia ażurowe wysokie lekkie

Transport

Rozładunek i załadunek

Rozłożenie i złożenie
Obręcz metalowa z workiem 120L

Obręcz plastikowa z workiem 120L

Pojemnik na kółkach o poj. 120L
Przenośny zbiornik WC 65 ltr

Zbiornik na nieczystości 2000 ltr

Pisuar 4-stronny poj. 450 ltr
Liczba toalet do serwisowania

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świadczenia Usług publikowanym na www.toalety.pl i akceptuje jego warunki. Oświadczam, że zapoznałem się z Cennikiem Usług wykonawcy i wartością zawartych w nim towarów i usług. Oświadczam, że przyjmuję na siebie odpowiedzialność za powierzone mi urządzenia i ich prawidłową eksploatację i zobowiązuję się do pokrycia kosztów napraw powstałych szkód oraz odszkodowań w przypadku utraty lub kradzieży. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych identyfikacyjnych, kontaktowych i danych osobowych osób mnie reprezentujących do celów związanych z realizacją niniejszego zamówienia i prowadzoną przez Wykonawcę działalnością w tym zakresie, jak również do umieszczania ich w raportach i sprawozdaniach wymaganych przepisami prawa zgodnie z obowiązkiem nałożonym na Wykonawcę oraz dla podmiotów uprawnionych do kontroli, a także do celów windykacyjnych i egzekucyjnych. ;

Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie informacji handlowych dotyczących TOALETY.PL Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażona zgoda pozwoli nam przesłać Ci e-mailem, SMS-em, MMS-em informacje o naszych produktach i usługach oraz odnoszących się do nich promocjach.

Wyrażam zgodę na kontakt na numer telefonu wskazany w rejestracji w celu marketingowym. Wyrażona zgoda pozwoli nam na przedstawienie przez TOALETY.PL Sp. z o.o. w trakcie rozmowy telefonicznej informacji o dostępnych towarach lub usługach, w tym na proponowanie nowych warunków przedłużenia umowy oraz informowanie o promocjach lub konkursach.

Wykonawca: TOALETY.PL Sp. z o.o. z siedzibą: 03-402 Warszawa, Plac Gen. Józefa Hallera 5/14A, NIP: 1132884120, tel. 12 425-78-13, oddział małopolski: 31-752 Kraków. ul. Wąwozowa 32F. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000539204. Wysokość kapitału zakładowego 5 000 zł

Administratorem danych osobowych jest TOALETY.PL Sp. z o.o. z siedzibą: 03-402 Warszawa, Plac Gen. Józefa Hallera 5/14A , NIP: 1132884120. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji złożonego zamówienia i umowy zawartej z Administratorem zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług publikowanym na www.TOALETY.PL. Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Szczegółowe zasady znajdują się na stronie www.TOALETY.PL w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w zakładce „Regulamin Świadczenia Usług”.