Certyfikaty

2021-03-24
Atest Państwowego Zakładu Higieny przenośnych kabin WC
Jako bezpośredni importer toalet niemieckiej firmy Global Fliegenschmidt GmbH uzyskaliśmy atest higieniczny PZH dotyczący bezpieczeństwa w użytkowaniu naszych kabin WC. Z treści atestu wynika, że: "Wyżej wymieniony produkt został przebadany i odpowiada wymaganiom higienicznym - bez zastrzeżeń."

2021-03-24
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Produkt z atestem Państwowego Zakładu Higieny. TOALETY.PL Sp. z o.o. regularnie uzyskuje i odnawia atesty swoich urządzeń sanitarnych i używanych środków chemicznych dbając o wysoką jakość i bezpieczeństwo.

2017-02-06
Atest Państwowego Zakładu Higieny przenośnych kabin WC
Jako bezpośredni importer toalet niemieckiej firmy Global Fliegenschmidt GmbH uzyskaliśmy atest higieniczny PZH dotyczący bezpieczeństwa w użytkowaniu naszych kabin WC. Z treści atestu wynika, że: "Wyżej wymieniony produkt został przebadany i odpowiada wymaganiom higienicznym - bez zastrzeżeń."

2017-02-06
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Produkt z atestem Państwowego Zakładu Higieny. TOALETY.PL Sp. z o.o. regularnie uzyskuje i odnawia atesty swoich urządzeń sanitarnych i używanych środków chemicznych dbając o wysoką jakość i bezpieczeństwo.

2012-02-10
Gratulacje Wojewody Małopolskiego p. Jerzego Millera
Serdecznie gratuluję otrzymania certyfikatu Solidna Firma 2011. Cieszy mnie fakt, że kierowane przez Pana przedsiębiorstwo odnosi sukces gospodarczy, przyczyniając się tym samym do wzmocnienia przewagi konkurencyjnej Małopolski oraz dobrobytu jej mieszkańców.

2012-02-09
Gratulacje Marszałka Województwa Małopolskiego p. Marka Sowy
Pragnę złożyć Panu i wszystkim Pracownikom najserdeczniejsze gratulacje w związku z sukcesem jaki odnieśliście Państwo w Finale Regionalnym Programu Solidna Firma 2011. Certyfikat ten świadczy o spełnieniu przez Państwa firmę wysokich wymagań stawianych przed kandydatami do jego otrzymania.

2011-06-01
Prawo posługiwania się Certyfikatem "Solidna Firma 2011"
Szalet Serwis Sp. zoo po pozytywnej trzyetapowej weryfikacji dokonanej przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych uzyskała prawo posługiwania się tytułem "Solidna Firma 2011". Firma utrzymuje wysoką jakość usług i jest wysoko oceniana przez swoich klientów.

2011-05-01
Certyfikat "Sprawdzony Serwis"
Certyfikat "Sprawdzony Serwis" przyznawany jest za rzetelność informacji prezentowanych w serwisie internetowym. Nasza strona www.toalety.pl została sprawdzona i pozytywnie zweryfikowana pod względem bezpieczeństwa, zawartości, czytelności i prawidłowosci przekazu informacji.

2011-02-16
Gratulacje Marszałka Województwa Małopolskiego p. Marka Sowy
"Pragnę złożyć Panu i wszystkim Pracownikom firmy Szalet Serwis Sp. zoo najserdeczniejsze gratulacje w związku z sukcesem jaki odnieśli Państwo w Finale Regionalnym Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma , otrzymując Certyfikat Solidna Firma 2010..."

2011-02-16
Gratulacje Wojewody Małopolskiego p. Stanisława Kracika
"Serdecznie gratuluję zdobycia certyfikatu Solidna Firma 2010. Sukces ten nie byłby możliwy bez udziału odpowiedniej kadry zarządzającej - bez Pana zawodowego i osobistego zaangażowania w tworzenie marki firmy..."

2011-02-15
Certyfikat "Solidna Firma 2010" dla Szalet Serwis Sp. zoo
Firma zgłoszona do Programu Gospodarczo-Konsumenckiego pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Po pozytywnej trzyetapowej weryfikacji dokonanej przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych uzyskała tytuł "Solidna Firma 2010".

2011-02-15
Prawo używania logo Certyfikatu "Solidna Firma 2010"
Firma Szalet Serwis Sp. zoo po pozytywnej trzyetapowej weryfikacji dokonanej przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych uzyskała prawo posługiwania się tytułem "Solidna Firma 2010".

2011-02-12
Nagroda "Najlepsza Jakość Usług 2011"
Nagroda przyznawana pzez Polish Quality Institute - Polski Instytut Jakości PQI, w uznaniu osiągnięć jakościowych organizacji, na podstawie weryfikacji dokonanej przez Administratora.

2011-02-12
Certyfikat Najlepszej Jakości 2011
Certyfikat przyznawany przez Polish Quality Institute - Polski Instytut Jakości PQI za wysoką jakość wykonywanych usług.

2011-02-11
Dyplom Rekomendacyjny Polskiego Instytutu Jakości PQI 2010-2012
Polish Quality Institute: "W uznaniu osiągnięć jakościowych organizacji, na podstawie weryfikacji dokonanej przez Administratora, niniejszym Dyplomem Rekomendacyjnym zostaje przyznany Certyfikat Najlepszej Jakości 2010-2012. Przedsiębiorstwo uzyskuje prawo do posługiwania się tytułem "Laureata Certyfikatu Najlepszej Jakości 2010-2012", logo "Najlepsza Jakość Usług" oraz logo "Certyfikat Najlepszej Jakości".

2011-02-01
ECO Certyfikat - w trosce o środowisko - dla TOALETY.PL
"Potwierdzamy spełnienie warunków szczególnej dbałości o środowisko naturalne. Certyfikat przyznany za odpowiedzialne prowadzenie firmy specjalizującej się w obsłudze przenośnych kabin WC"

2011-02-01
ECO Certyfikat - w trosce o środowisko - dla Szalet Serwis Sp zoo
"Potwierdzamy spełnienie warunków szczególnej dbałości o środowisko naturalne. Certyfikat przyznany za odpowiedzialne prowadzenie firmy specjalizującej się w obsłudze przenośnych kabin WC"

2011-02-01
Prawo używania logo: ECO Certyfikat - w trosce o środowisko 2011
Certyfikat przyznany dla TOALETY.PL i Szalet Serwis Sp. zoo za działania na rzecz ochrony środowiska i szczególną dbałość o czystość środowiska naturalnego.

2010-12-31
Certyfikat "Nowoczesna Firma" dla Szalet Serwis Sp. zoo
Certyfikat "Nowoczesna Firma" przyznany za nowoczesne rozwiązania techniczne stosowane w firmie, innowacyjność i nowatorstwo, elektroniczne systemy zarządzania i kontroli jakości, systemy informatyczne i teletechniczne oraz systemy recyrkulacji wód opadowych.

2010-12-31
Certyfikat "Nowoczesna Firma" dla TOALETY.PL
Certyfikat "Nowoczesna Firma" przyznany za nowoczesne rozwiązania techniczne stosowane w firmie, innowacyjność i nowatorstwo, elektroniczne systemy zarządzania i kontroli jakości, systemy informatyczne i teletechniczne oraz systemy recyrkulacji wód opadowych.

2010-12-31
Prawo używania logo Certyfikatu "Nowoczesna Firma 2011"
Certyfikat przyznany dla TOALETY.PL oraz Szalet Serwis Sp. zoo za nowoczesne rozwiązania techniczne stosowane w firmie, innowacyjność i nowatorstwo, elektroniczne systemy zarządzania i kontroli jakości, systemy informatyczne i teletechniczne oraz systemy recyrkulacji wód opadowych.

2010-12-01
Nagroda "Najlepsza Jakość Usług 2010"
Nagroda przyznawana przez Polish Quality Academy - Polską Akademię Jakości PAQ, w uznaniu osiągnięć jakościowych organizacji, na podstawie weryfikacji dokonanej przez Administratora.

2010-12-01
Certyfikat Najlepszej Jakości 2010
Certyfikat przyznawany przez Polish Quality Academy - Polską Akademię Jakości PAQ za wysoką jakość wykonywanych usług.

2010-01-31
Lider Jakości 2010
Publikacja w magazynie promocji jakości "Lider Jakości" nr 1/2010. Wywiad z liderem jakości Grzegorzem Błaut - Prezesem Zarządu Szalet Serwis Sp. zoo. Opis rozwoju i działalności firmy jako wzór godny naśladowania. Uznanie wysokiej jakości usług i wzorowego zarządzania.

2009-07-21
Atest Państwowego Zakładu Higieny przenośnych kabin WC
Jako bezpośredni importer toalet niemieckiej firmy Global Fliegenschmidt GmbH uzyskaliśmy atest higieniczny PZH dotyczący bezpieczeństwa w użytkowaniu naszych kabin WC. Z treści atestu wynika, że: "Wyżej wymieniony produkt został przebadany i odpowiada wymaganiom higienicznym - bez zastrzeżeń."

2009-07-21
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Produkt z atestem Państwowego Zakładu Higieny. TOALETY.PL Sp. z o.o. regularnie uzyskuje i odnawia atesty swoich urządzeń sanitarnych i używanych środków chemicznych dbając o wysoką jakość i bezpieczeństwo.

2009-03-27
Dyplom Rekomendacyjny Polskiej Akademi Jakości PAQ 2009-2010
Polish Academy of Quality: "W uznaniu osiągnięć jakościowych organizacji, na podstawie weryfikacji dokonanej przez Administratora, niniejszym Dyplomem Rekomendacyjnym zostaje przyznany Certyfikat Najlepszej Jakości 2009. Przedsiębiorstwo uzyskuje prawo do posługiwania się tytułem "Laureata Certyfikatu Najlepszej Jakości 2009", logo "Najlepsza Jakość Usług" oraz logo "Certyfikat Najlepszej Jakości".

2009-03-27
Nagroda "Najlepsza Jakość Usług 2009"
Nagroda przyznawana przez Polish Academy of Quality - Polską Akademię Jakości PAQ, w uznaniu osiągnięć jakościowych organizacji, na podstawie weryfikacji dokonanej przez Administratora.

2009-03-27
Certyfikat Najlepszej Jakości 2009
Certyfikat przyznawany przez Polish Academy of Quality - Polską Akademię jakości PAQ za wysoką jakość wykonywanych usług.

2008-12-01
Nagroda "Najlepsza Jakość Usług 2008"
Nagroda przyznawana pzez Polish Academy of Quality - Polską Akademię Jakości PAQ, w uznaniu osiągnięć jakościowych organizacji, na podstawie weryfikacji dokonanej przez Administratora.

2008-12-01
Certyfikat Najlepszej Jakości 2008
Certyfikat przyznawany przez Polish Academy of Quality - Polską Akademię jakości PAQ za wysoką jakość wykonywanych usług.

2007-12-03
Dyplom Rekomendacyjny Polskiej Akademii Jakości PAQ 2007-2008
Polish Academy of Quality: "W uznaniu osiągnięć jakościowych organizacji, na podstawie weryfikacji dokonanej przez Administratora, niniejszym Dyplomem Rekomendacyjnym zostaje przyznany Certyfikat Najlepszej Jakości 2007. Przedsiębiorstwo uzyskuje prawo do posługiwania się tytułem "Laureata Certyfikatu Najlepszej Jakości 2007", logo "Najlepsza Jakość Usług" oraz logo "Certyfikat Najlepszej Jakości".

2004-05-24
Atest Państwowego Zakładu Higieny przenośnych kabin WC
Jako bezpośredni importer toalet niemieckiej firmy Global Fliegenschmidt GmbH uzyskaliśmy atest higieniczny PZH dotyczący bezpieczeństwa w użytkowaniu naszych kabin WC. Z treści atestu wynika, że: "Wyżej wymieniony produkt został przebadany i odpowiada wymaganiom higienicznym - bez zastrzeżeń."