Strona startowa  >  Pełna oferta  >  Wynajem toalet  >  Usługi krótkoterminowe  
 


O Firmie
Pełna oferta
Realizacje
Referencje
Certyfikaty
Toalety świata
Regulamin
Kontakt
Ochrona danych
Polityka prywatnosci
 
   
   
   
 

Usługi krótkoterminowe polegają na udostępnianiu i pełnej obsłudze sanitarnej toalet podczas wszelkiego rodzaju imprez plenerowych. Ustawa o imprezach masowych nakłada na organizatorach obowiązek zapewnienia uczestnikom imprez bezpieczeństwa i odpowiednich warunków sanitarnych. Wymagania inspekcji sanitarnych oraz wydziałów ochrony środowiska również obligują do stworzenia takich warunków. Niezależnie od miejsca lokalizacji imprezy, nasza firma spełni wszelkie wymagania i zabezpieczy każdą imprezę plenerową. Ekologiczne toalety tworzą warunki komfortowego, estetycznego i dyskretnego zaspakajania podstawowych potrzeb każdego człowieka. Gwarancją czystości naszych toalet są uzyskane referencje, certyfikaty i nagrody za „Najlepszą jakość usług”.

Koszt usługi krótkoterminowej obejmuje obsługę całej imprezy. Usługa obejmuje pełną obsługę serwisową wszystkich wypożyczonych toalet podczas trwania całej imprezy. Dostarczenie, ustawienie i zainstalowanie, a także odwiezienie toalet po zakończeniu imprezy wliczone jest w cenę. Toalety nie wymagają podłączenia do wody ani kanalizacji, a wszelkie czynności związane z ich instalacją wykonujemy bezpłatnie we własnym zakresie.

Normy Unii Europejskiej dotyczące ilości toalet podczas imprez plenerowych:

 
Jeżeli liczba kobiet i mężczyzn uczestniczących w imprezie jest
podobna, niezbędną ilość toalet oblicza się jako średnią z ilości
podanych w tabeli. Jeżeli podczas imprezy podawany jest alkohol,
liczbę toalet należy zwiększyć o 20%. Podczas małych uroczystości
okolicznościowych o liczbie do 250 uczestników, na jedną toaletę
powinno przypadać maksymalnie 100 osób, a przy obecności alkoholu
maksymalnie 80 osób. Podczas wielodniowych uroczystości, w czasie
których toalety używane są dłużej niż 10 godzin dziennie konieczny jest
ciągły nadzór wykonywany przez serwisanta oraz samochody serwisu.
Normy zaczerpnęliśmy z Federalnego Związku Niemieckiej Gospodarki
Usuwania Odpadów „BDE e.V.” i od 1995r stosujemy je w nasze firmie.
   
Usługa obejmuje wynajem, transport i serwis polegający na:
usunięciu nieczystości, umyciu i dezynfekcji toalet,
zalaniu toalet środkiem chemicznym i zapachowym,
uzupełnieniu papieru toaletowego i mat. eksploatacyjnych
Art. 6 pkt. 1 par 4 Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2009 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 504) ze zmianą z dnia 20.08.2010 r (Dz. U. Nr 152, poz. 1021), mówi: „Obowiązkiem organizatora jest zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego”.