Oblicz zapotrzebowanie na toalety


Proszę podać liczbę osób, czas trwania eventu oraz dostepność napojów, jedzenia i alkoholu.

Uwaga!
  • Dane zgodne z normą Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego – European Committee for Standardization CEN, European Standard Ref. No. EN 16194:2012:E, norma Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Nr. PN-EN 16194:2012 IDT dot. wymagań dla przenośnych kabin toaletowych.
  • Podczas małych uroczystości okolicznościowych o liczbie do 250 uczestników i czasie trwania do 6 godzin, na jedną toaletę powinno przypadać maksymalnie 100 osób, a powyżej 6 godzin maksymalnie 50 osób.
  • Podczas wielodniowych uroczystości, w trakcie których toalety używane są dłużej niż 10 godzin dziennie konieczny jest codzienny dodatkowy serwis sanitarny toalet oraz ciągły nadzór wykonywany przez serwisanta i pojazdy serwisowe.
  • Dla osób niepełnosprawnych należy zapewnić przynajmniej jedną kabinę toaletową dostępną z wózka inwalidzkiego.
  • Miejsce ustawienia toalet powinno mieć zapewniony bezproblemowy dojazd i dostęp z drogi utwardzonej dla pojazdów serwisowych.
  • Dla imprez odbywających się po zmroku zaleca się ustawienie toalet pod latarniami ulicznymi, ze względu na dostęp światła i komfort korzystania.


Proszę podać liczbę pracowników oraz częstotliwość serwisów.

Niezależnie od wybranej częstotliwości serwisów, zawsze można zamówić dodatkowy serwis toalet jednorazowy lub regularny. W przypadku małej ilości miejsca na postawienie toalet, zaleca się zamówienie mniejszej ilości kabin z większą częstotliwością serwisów.


Wychodzisz na czysto...


Statystyki

28

lat
na rynku

40924

liczba zawartych
umów na usługi

588781

liczba wykonanych usług serwisowych